Finantsjuhtimine on terviklik teenus, mis annab ülevaate ettevõtte minevikust (raamatupidamislik tulemus) ning tulevikust (eelarve), aitab leida kasvavale ettevõttele ajakohaseid finantseerimislahendusi ning tagab jätkusuutliku strateegia ettevõtte juhtimisel. Samuti on osa teenusest juhtkonna nõustamine investeerimisotsuste elluviimisel, kas plaanitav projekt on kasumlik ja soovitavat tulemust toov või tuleks pigem tagasi lükata ning ootele panna.