Finantsanalüüsi teenus annab ülevaate ettevõtte hetkeseisust, aitab mõista kasumi/kahjumi tekkekohti ja põhjuseid, suundumusi ning võimaldab ettevõtte juhtidel seeläbi vastu võtta otsuseid, kuidas edasi minna.