Ad-hoc analüüs on sobiv teenus juhul kui klient ei vaja igakuist analüütikat oma tegevuse hindamisel ning planeerimisel, vaid soovib mõnda projekti ellu viia, kus on vaja hinnata projekti tulemit ning mõttekust või saada lihtsalt ülevaadet oma hetkeolukorrast.