Teenused
Kakaapo OÜ teenused on suunatud eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kes tunnevad, et neil puudub piisav ülevaade oma igapäevasest äritegevusest ning kes soovivad mõista sügavuti, millised kliendid/tooted/teenused toovad raha sisse ja millised viivad välja rohkem kui planeeritud.

  • Finantsanalüüs
  • Eelarvestamine
  • Finantsjuhtimine
  • Ad-hoc analüüsid
  • Koolitus